Thu Xưa

Tác giả:

Chiều nay cơn gió lạc loài bay về phố xưa

Theo sóng vỗ về, hàng cây trút lá đâu bóng người xưa

Sông lặng lờ về đâu, tìm theo dấu chân

Con dốc cao hoài con dốc cao hoài  về đâu hỡi em

Về đâu …  mây lạc gió mùa nước mắt muôn thu

Người ơi còn nhớ hay quên

Con đường nắng hạ cùng nhau chung bước

Theo cùng nhịp bước trên phím thời gian

Anh về đây góp nhặt

Từng mùa thu hui hắt

Có chút nắng vàng còn đang vấn vương

Trong gió thu tàn phai

DK:

Mây buồn vương suối tóc

Đồi hoang vẫn nhớ

Tiếng cười nét đan thanh

Em đến rừng hoa mỡ hội

Lá biếc trên cành vờn nắng vàng

Để trăng soi bóng tìm mãi dấu chân xưa

Tiìm nhau rét lạnh vòng tay thoát lià

Em về cuối trời

Người ơi còn nhớ hay quên

Con đường lá vàng cùng nhau chung bước

Theo cùng nhịp bước trên phím thời gian

Anh về đây góp nhặt

Từng mùa thu hui hắt

Có chút nắng vàng còn đang vấn vương

Trong gió thu tàn phai

 

Thảo luận cho bài: "Thu Xưa"