Thua Đời

Tác giả:

Khẳng khiu,
Cố víu hy vọng
Mưa tàn nhẫn, sông phũ phàng
Những ngón tay cóng, quờ quạng… lơi dần…
Em trợt tay, thôi đành thế, số phận chết non…
101600
(lụt 2000)

Thảo luận cho bài: "Thua Đời"