Thua một không

Tác giả:

Trận thua sát nút một không
Em là chiếc bóng lăn trong xế chiều
Anh là ngọn gió liêu xiêu
Đưa em vào lưới sầu treo mạng gầy

Còi li tan xé cuộc này
Phố xa một bóng ôm đầy số không
Trăng rằm vẫn sáng bên sông
Bốn phương mây vẫn một vòng đơn côi
Phòng anh vẫn thiếu một người
Một đều gắng mãi vẫn ngồi một thân
Một vầng trăng xế tần ngần
Một ngôi sao lạc một lần ấy thôi

Lắm loài súng sính sinh sôi
Nòi tình thui thủi một đời
MỘT KHÔNG.

Thảo luận cho bài: "Thua một không"