Thức Thêm Một Giờ Nữa

Tác giả:

Thơ : Minh Đức Hoài Trinh


Trình bày:
Thùy Dương

Thức thêm một giờ nữa
Viết thư gửi cho em
Xin anh hãy thức thêm một giờ nữa
Dầu trời khuya run rẩy bước trăng êm

Dẫu tinh thần mòn mỏi
Dẫu thân thể rời rã
Dầu bút mực báo tin dần cạn hết
Dầu bên ngoài cô độc tiếng sương rơi

Một giờ nữa mà thôi
Một giờ nữa mà thôi
Một giờ nữa anh ơi
Một giờ nữa anh ơi

Mấy trang thư nhỏ bé
Mấy trang thư nhỏ bé
Ôi mấy trang thư nhỏ bé
Mà sưởi ấm lòng ai tận cuối trời

Nhưng thư không đến nghĩa là tình đã chết
Tình chôn đâu xin hãy bảo giùm em
Thư thưa đến nghĩa là tình sắp hết
Tình hết rồi năm tháng dậy màu đêm

Thức thêm một giờ nữa
Viết thư gửi cho em
Thức thêm một giờ nữa
Viết thư gửi cho em

 

Thảo luận cho bài: "Thức Thêm Một Giờ Nữa"