Thùng Thình Thùng Thình

Tác giả:

Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử đang múa quanh vòng quanh
Trung Thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Dưới ánh trăng vàng đoàn em cất tiếng hát vang

Thảo luận cho bài: "Thùng Thình Thùng Thình"