Thuở Hai Mươi

Tác giả:

La…. la
Ngày đó tuổi xanh ban đầu,
Ôi vòm me tuổi xanh hồn nhiên ngã vào tim ta,
Đôi bờ vai tóc mây vòng tay rũ về hoa bướm.

Ngày đó đóa môi em hồng,
Tặng anh ngàn xanh ước mơ.
Ngày đó bóng me ban đầu
Thương ru ta trong chiều xanh lá,
vòm lá khép thầm chiếc hôn mộng mơ.

Ngày đó bóng me ban đầu
tuổi xanh vừa qua tuổi yêu
và phố lá xanh tim buồn,
một hôm em qua miền thơ trăng,
ngày đó mãi xanh tuổi hai mươi.
La…. la

Mỹ Tâm trình bày,
Album Màu tóc nhung

 

Thảo luận cho bài: "Thuở Hai Mươi"