Thuốc nước II

Tác giả:

(Hoà Bình)

Đôi cun cút bom bi lìa cụt cẳng
Tập tễnh xoè tình vùng trắng xuân sang
Vườn cao xạ ngồng xanh
cò thả nắng
Muộn màng
sông làng trưa lắng đò ngang.

Thảo luận cho bài: "Thuốc nước II"