Thương Áo Bà Ba

Tác giả:

Tôi thương chiếc áo bà ba, áo bà ba em mặc ra đồng.
Trưa nắng hè áo đẫm mồ hôi, áo dãi dầu sớm nắng chiều mưa.
Tôi thương chiếc áo bà ba, áo bà ba em mặc đưa đò,
Đời dãi dầu trong chiếc áo nâu, đêm anh về nhớ áo bà ba.

Áo bà ba tình quê sao đậm đà.
Màu áo vàng em gặt lúa đồng xa.
Màu thiên thanh gặp anh chiều hò hẹn.
Màu hoa cà em nói đợi người thương.
Áo ngày xưa tình anh vẫn đợi chờ mà em giờ phiêu dạt cuối trời xa.
Chuyện tình xưa giờ đây thành kỷ niêm.
Áo ân tình ai mặc em ơi ? Áo ân tình em gửi cho ai ?

Một lần thương là thương đến trọn đời.
Dù xa rồi chuyện tình ngày xưa
Một lần thưong đến trọn đời.
Tôi vẫn thương hoài chiếc áo bà ba. 

Thảo luận cho bài: "Thương Áo Bà Ba"