Thương Đau

Tác giả:

Thu đến chưa mà lòng như lạnh
Hải âu buồn chắp cánh tìm nơi
Ôi … thương đau hồn bỗng chơi vơi
Như tan biến vào trong sương lạnh.

Hồn như nát ra từng mảnh vụn
Cho đau thương rải khắp trời xa
Cho vụn dại nổi sóng Hoàng Hà
Và tan biến vào trong miên viễn.

Thảo luận cho bài: "Thương Đau"