Thương Em Chín Đợi Mười Chờ *

Tác giả:

Hãy hát lên em, hát nữa..(ơ)… đi em… Em hát bài tình ca Về đất Quảng quê ta Em hát điệu dân ca. Ôi nghe sao ngọt ngào Mà lòng anh xôn xao. Một nong tằm, là năm nong kén Một nong kén, là chín nén tơ Thương em, thương em chín đợi mười chờ, chín đợi mười chờ Bao giờ… bao giờ dâu mượt. Bao giờ dâu mượt, anh cho tằm, anh cho tằm, nhả (ơ) tơ. Ai có về quê hương Gò Nổi Miền đất mới giờ đã xanh dâu Thương em! thương em gắng đợi ngày nào, gắng đợi ngày nào Bao giờ dâu mượt. Bao giờ dâu mượt. Anh bắt cầu, anh bắt cầu đón ….em!

Thảo luận cho bài: "Thương Em Chín Đợi Mười Chờ *"