Thương Hoài Ngàn Năm

Tác giả:

Sao chổi gọi sao băng

Tín hiệu buồn đứt nối
Biết còn gặp nhau chăng
Sau nghìn trùng bóng tối

Em xé khung trời nhớ
Anh đốt quỹ đạo sầu
Cả hai đều cam khổ
Trên đường tìm đến nhau

Không gian xa vô tận
Thời gian vèo như tên
Hết nửa đời lận đận
Cho hạnh phúc săn tìm

Sao Chổi gọi Sao Băng
Lời tha thiết thường hằng
Dẫu không cùng tương ngộ
Vẫn thương hoài ngàn năm.

Thảo luận cho bài: "Thương Hoài Ngàn Năm"