Thương má

Tác giả:

Len lỏi qua đồn không ngại giặc
Tìm con, bánh tét bọc trong khăn
Bánh chưng miền Bắc giờ ngon quá
Thương má, làm sao gửi má ăn!
Vĩnh Linh, 1961

Thảo luận cho bài: "Thương má"