Thương Nhớ Ai

Tác giả:

Khăn thương nhớ ai
khăn vắt trên vai
Khăn thương nhớ ai
khăn rơi xuống đật
Khăn thương nhớ ai
mà …
… đèn không tắt
… mắt không ngủ yên !

Thảo luận cho bài: "Thương Nhớ Ai"