Thương Nhớ Hoa Ðào

Tác giả:


“Sài Gòn không mưa bụi 
Mùa đông hay mùa xuân 
Phố dài lên áo ấm 
Khói lên chiều cuối năm 

Cành lan nào năm ngoái 
Em gửi trước sân nhà 
Lạnh rồi – hoa chớm nụ 
Em có về thăm ta ? 
Em có về phơi áo 
Dây mướp đã hoa vàng 
Em có về gội tóc 
Giếng ta còn xanh trong 
Em có về mở cổng 
Gom lá cũ trong vườn 
Kịp cùng ta đốt lửa 
Hong tay vào khói sương 
Em có về – tiếng guốc 
( dù đã quên lâu rồi ) 
Khua ngoài thềm gọi nhé 
Với riêng lòng ta thôi 
Em hiểu lòng ta với 
Còn thương nhớ hoa đào 
Em hãy về áo đỏ 
Như Nguyên đán hôm nào 
Sài Gòn không mưa bụi 
Mùa đông hay mùa xuân 
Em có là chim sẻ 
Tha mây về cuối năm ? ” 


Thảo luận cho bài: "Thương Nhớ Hoa Ðào"