Thương Nhớ Mẹ

Tác giả:


Những ngày xưa
Thương nhớ của mẹ tôi
Mẹ sinh con lẫn hai triệu người
chết đói
Những cây – số – người
Chết dần
Chết mòn
Cột cây số nào mẹ đã sinh con
Ai bò ra
Từ những đống xương
Không manh chiếu đắp
Ai ngu ru xác chết
Giữa mưa dày đổ xuống bóng đêm
Cho dù ai
Hay nhớ
Hay quên
Trong người sống có một người đã khuất
Người hành khất
Có gì để mất
Chiếc bị tay kia
Và chiếc gậy tay này
Mẹ khẽ hát chừng như nghe sông hát
Câu hát nhòa nước mắt
Vẫn lặng lẽ Mẹ Của Tôi Ơi 

 

Thảo luận cho bài: "Thương Nhớ Mẹ"