Thượng Phong

Tác giả:

Hà hà thấu được em rồi
Không ghen cho mệt, không đòịgiết anh
Hà hà truy vấn loanh quanh
Nói không thể nói, cười xanh mặt cười

Hà hà chớp giật sầu rơi
Lóe tia lửa giận mà vui đầy lòng
Ngỡ em vách đá, tượng đồng
Thơ lay không chuyển, rượu nồng chẳng say

Hỏi anh tìm cái chi đây
Bao phen đá mỏi, bao ngày vàng phai
Trước em còn có những ai
Với em bước ngắn, bước dài, bao xa

Ðành cười lấp lửng cho qua
Bởi anh tai tiếng hơn là tiếng tăm
Bởi anh thương vội yêu lầm
Ðường tình ngõ cụt, mê lâm đã nhiều

Tượng đồng, vách đá vào yêu
Hà hà tình lại như diều thượng phong

Thảo luận cho bài: "Thượng Phong"