Thương Tình Ca

Tác giả:

Thương một chiều mưa lá vàng bay

Lòng còn theo cơn gió cùng mây đi tìm mùa thu cõi buồn

Thương thân mình một kiếp rong chơi hoang đàng
Một chốn hư vô làm chi người ơi
Thôi đành mùa thu đến muộn
Thôi đành một kiếp lỡ làng
Thương tình còn đắm say hoài

Em với tôi như mùa thu đến muộn
Xót xa hoài thương mệnh bạc như vôi

Em thôi đừng hờn trách chi nữa cho lòng buồn khúc ly ai
Thương tình sầu xót xa cho nhau

Thương thân mình một kiếp rong chơi hoang đàng
Một chốn hư vô làm chi người ơi
Thôi đành mùa thu đến muộn
Thôi đành một kiếp lỡ làng
Thương tình còn đắm say hoài

Thương tình còn đắm say hoài
Thương tình còn đắm say hoài ….

.

Thảo luận cho bài: "Thương Tình Ca"