Thưởng trăng hỏi bạn

Tác giả:

Sơn vân thâu vãn bạch,
Hải nguyệt phóng tân lương.
Vấn hữu lai vô thoại,
Khan nhân ý tự trường.
Chung thanh hạ lâu các,
Thụ ảnh xuất liêm đường.
Dục tác hoàn gia mộng,
Tương tu dạ tự ương.

Dịch nghĩa

Mây trên núi che mất ánh sáng
Trăng ngoài biển thổi làn gió mới rất mát mẻ.
Hỏi bạn mà không nói lời nào.
Nhìn người mà tư tưởng miên man.
Tiếng chén rượu vang xuống dưới lầu
Bóng cây ra ngoài ngôi nhà có treo rèm
Muốn mộng về cố hương
Nửa đêm cứ nằm chờ đợi mãi.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Thưởng trăng hỏi bạn"