Thương Về Chiến Tuyến

Tác giả:

Chiều về êm êm đơn côi gót mềm
Một mình đăm chiêu nghe thương nhớ nhiều
Công viên mỹ miều nay còn đâu nữa dáng xưa
Đại lộ lê thê hiu hiu nẻo về
Hẹn cùng cơn mê bi thương não nề
Đâu đây tiếng thề thương về theo gió… lạnh vào tim
Mây bay về quan ải nhắn giùm tôi mấy câu
Anh vui cười hải hồ cho dù năm tháng trôi
Ngày về hoa ngập lối đừng sợ tình chia phôi
khiến anh vẫn chờ hiệp đôi
Nhạc chiều chơi vơi mây trôi cuối trời
Một mình đơn côi nghe thương lắm rồi
Tin yêu suốt đời trao về biên giới trọn niềm thương

Thảo luận cho bài: "Thương Về Chiến Tuyến"