Thương Về Gò Công

Tác giả:

Nhớ nhung ôi thiết tha vùng đất quê hương mình
Quê tôi Gò Công đẹp xinh như gấm hoa
Còn biết bao nhiêu tình

Ôi quê mình đẹp sao xứng danh địa linh
Dòng sơn quy đất lành bia đá còn ghi

Gò Công ơi, ai về nhớ mãi trong lòng
Mênh mong đám lá tối trời mênh mông
Gò Công đất quý là đây
Phong thủy hợp nhất nơi này quê tôi

Gò Công, nước chảy xuôi dòng
Qua sông Cửa Tiểu, qua Bình Luông Đông
Gò Công, nước chảy miên man
Qua sông cửa Đại, nối liền Tiền Giang

Nắng trưa lên rất cao
Ngoài xóm đi vào
Đi ngang bờ ao, gặp em đang hái rau
Để má ăn trầu

Ai qua Gò Công mà không ghé thăm chợ Dinh
Để nghe tiếng hò cô gái ngoài kia
Hò ơi, em là con gái xứ Gò
Quanh năm sông vắng đưa đò nuôi me
Nhà em ở xóm Giòng Tre
Anh về nhớ ghé thăm mẹ thăm em

Thảo luận cho bài: "Thương Về Gò Công"