Thủy Thủ Mặt Trăng

Tác giả:

Cùng nhau đến khắp chân trời và đến các vì sao
Cùng bay nhanh nhanh nữa đến tận vì sao kim
Nào bay bay nhanh nữa để đến vì sao mộc
Sao thủy, sao hỏa, sao thổ rồi bay khắp nơi rộn vang
Đến với nhau tình thân bạn bè cùng nhau bay khắp nơi thật xa.
Vút bay thật nhanh diệu kỳ lòng ta vui sướng ghê bạn ơi để bay cùng nhân loại.

Thảo luận cho bài: "Thủy Thủ Mặt Trăng"