Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 1

Tác giả:

Dưới đèn bên gối gió thu vào,
Chào bạn lâu nay ở chốn nào?
Một tiếng hát chài kinh thột dậy,
Té ra trời biển cách xa nhau!
(1934)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, 2008

Thảo luận cho bài: "Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 1"