Thuyền đêm tức cảnh

Tác giả:

Một lá thuyền lơ lửng,
Năm canh nguyệt ủ ê.
Mưa lùa xe ngựa chạy,
Gió thổi nón tơi về.
Gà gáy mơ hồ sáng,
Quyên kêu sắp sửa hè.
Ông này quá vô sự:
Ba chén ngáy khè khè!
(1930)

Thảo luận cho bài: "Thuyền đêm tức cảnh"