Thuyền Đời Xa Bến

Tác giả:

Bạn bè cũ còn bao người ?
Bạn tính cũ ngoài phương trời !
Cùng năm tháng như mái tranh chiều
nhạt màu nắng phai !
Một thời đó đã qua rồi !
Dù chẳng theo tiễn chân người
Một lần thuyền rời bến không lời từ biệt
rồi thôi !

Nói đi lời cuối cho vừa nỗi thiết tha !
Nói đi lời cuối  đây rồi mai cách xa !
Tiễn nhau lần cuối mai này không thấy nhau !
Sóng đưa thuyền đó trôi về nới bến nào?

Thanh Trang sáng tác khi nhận tin Nguyễn Đức Quang qua đời
(Nam Cali 26 tháng 03-2011)

Nghe Vũ Trung Hiền hát:
http://www.esnips.com/doc/550062e8-2420-40e7-a78c-592508f0c913/ThuyenDoiXaBen-TT-VTH

 

Thảo luận cho bài: "Thuyền Đời Xa Bến"