Thuyền Lá

Tác giả:

Thuyền lá trên sóng nước bềnh bồng, hỏi rằng đã qua mấy dòng sông. Thuyền có qua bến xưa một lần, tìm lại tuổi thơ em đã mất.

Ngày đó anh lấy lá làm thuyền, em chờ nơi cuối ngã ba sông. Lòng anh vẫn mãi xuôi một dòng, dù đời mùa xuân hay mùa đông.
Thuyền lá ơi thuền lá, nhớ chuyện tình xưa không. Thuyền lá ơi thuyền lá, trôi về miền rêu phong.
Em đi qua dòng sông chờ đón con thuyền lá, cánh cò bay vội vã trên đồng chiều mênh mông.
Em đi qua dòng sông, chợt thấy con thuyền lá, thuyền trôi ra biển cả, mang tình đầu xa xăm.

Thảo luận cho bài: "Thuyền Lá"