Thuyền về

Tác giả:

Tiểu đĩnh đông hồi nhật hướng tê,
Nam phong thiên thương lạc bồng di.
Hậu loan điệp thất tiền loan khứ,
Thuỷ kính phân khai thảo kính tề.
Lưỡng huyện yên hoa giao hạn cảnh,
Trùng thành kỳ ảnh chuỷ hồng nghê.
Sứ quân tình thái như Phan Nhạc,
Nhật mộ du du vị yếm đề.

Dịch nghĩa

Lá thuyền con ở phương đông về thì mặt trời đã xế về tây
Gió nam đè mui thuyền xuống mà bay vút lên trời.
Khúc sông sau vừa tới thì khúc trước đã bị che lấp đâu mất rồi.
Đường nước bằng phẳng như một con đường cỏ.
Khói mây hai huyện giao lại và in giữa tấm gương sáng, nghĩa là giữa dòng nước trong vắt như gương.
Bóng cờ xí cả hai huyện thành cũng rút lên phất phới giữa cầu vồng đỏ.
(Phong cảnh đã đẹp mà) quan huyện có tính liêm khiết thanh nhã như Phan Nhạc đời Tấn, làm quan Doãn ở huyện Hà Dương bên Tàu.
Bởi vậy khách chơi (qua chốn này) dầu trời đã tối, cũng không chán thú ngâm nga.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Thuyền về"