Tịch Mạc

Tác giả:

rồi mai huyệt lạnh anh về
ru nhau gió thổi bốn bề biển xưa
trăng tà đổ bóng cây thưa
mộng trần gian đã hái vừa chưa em

(Lời ru)

Thảo luận cho bài: "Tịch Mạc"