Tiếc Làm Gì

Tác giả:

Lê Hựu Hà


Đã nhiều lần muốn nói nhưng thôi đành thôi
Quyết dằn lòng nhất định sẽ không gặp nhau
Gặp chi cho thêm đớn đau
Tiếc chi trái tim nhạt màu
Chỉ còn lại nước mắt xin tạ lòng nhau

Nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi người ơi
Quá nhiều rồi chán chường chất trong lòng tôi
Dù cho yêu đương vẫy gọi
Cắn răng lánh xa cuộc vui
Chữ tình càng níu kéo chỉ thêm tả tơi

Một khi con tim đổi thay
Thì hàng vạn lời ân ái
Đều là mật ngọt đẩy đưa gắn trên đầu môi
Tiếc làm gì những năm tháng yêu đương trong giả vờ
Tuy luôn mong được yêu cũng xin khoanh tay làm ngơ

Tiếc làm gì chút thương thoáng trong gió đêm cuối đông
Đừng nghĩ suy làm gì chỉ thêm đầy đọa trái tim héo khô

 

Thảo luận cho bài: "Tiếc Làm Gì"