Tiếc Nuối

Tác giả:

Trời đừng sáng để em mơ

Tung-tăng lối cũ lá chờ, trái mong
Trái me nâu, chín, cong vòng
Muối rang, ớt đỏ khóc ròng vị cay,
Học trò thân-mật tao mày
Lá me ép vở, nở đầy những… hoa
Nắng Sài Gòn bỏng thịt da
Áo dài trắng mỏng, lụa là mát ai?
Si tình người nói rất… dai
Cho em với bạn trang-đài làm duyên
Ngọt-ngào người nói huyên-thuyên
Các cô bắt nạt ra quyền… chanh chua

Chiêm bao nửa giấc đành thua
Chim non về sáng nô-đùa gọi nhau
Trái me cố quốc… ngọt-ngào
Chanh chua muốn níu làm sao trở về ?
Tha hương chẳng ngộ cố tri
Giấc mơ đứt đoạn, đường đi vẫn dài

Á Nghi,13.4.2005

Thảo luận cho bài: "Tiếc Nuối"