Tiếc Thu

Tác giả:

Trình bày:
Lệ Thu

Chiều tàn mây thu, man mác buồn vương
vật vờ chim kia lướt cánh ngoài sương
theo vút làn mây bên đường
gió táp từng cơn điên cuồng,
buồn thu lai láng cố hương

Chiều tàn mây thu, lơ lửng về đâu?
Dừng chèo thuyền ơi, ta nhắn vài câu
có biết lòng ai ưu sầu,
theo bóng người đi bên cầu
mịt mờ xa khuất về đâu?

Thu, có người ôm đàn khóc mùa thu tàn
nhìn lá úa, rụng rơi đầy ngoài hiên sóng
Thu, bên lòng heo hắt theo gió về
nơi xa chốn nào băng người nức nở canh thâu

Trời chiều mây thu, lơ lửng mờ bay
từ ngoài xa xăm ai nhớ về đây
thôi bước dừng chân giang hồ
thương nhớ về đây bây giờ
còn ngờ theo làn mây thu.

*Mời nghe Lệ Thu cùng với Ban nhạc: Nguyễn Ánh 9(piano) Anh Hóa (Orgue) Long Thoại Nguyên (Saxo, violon, Clarinette) Tuấn Khanh (Violon) Thôi Phước (Trompette)
Anh Thoại (Batterie) Như Khiêm (Basse) Duy Khiêm và Phạm Mạnh Cương (Guitares) – trong Băng nhạc Phạm Mạnh Cương 8: Những Điệu Thu Ca, tháng 8-1970. 

 

Thảo luận cho bài: "Tiếc Thu"