Tiếc Thương Anh

Tác giả:

thơ Miên Thụy


Trình bày:
Miên Thụy

 

(Để tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ Hiếu Anh)

Giọt nước mắt dành cho anh hôm nay
Tin anh ra đi bỏ hết nơi này
Để lại cho ai nỗi buồn da diết
Tiếc nhớ thương anh mắt lệ tuôn dài

Trần gian mất anh vắng đi tiếng cười
Đàn trẻ không anh như thiếu niềm vui
Bè bạn không anh đau lòng tưỏng nhớ
Em thiếu vắng anh bóng đổ bên đời

Tiếng đàn còn đây nghe buốt trái tim
Lời anh còn đây chan chứa nỗi niềm
Sao anh bỏ đi phương trời biền biệt
Sương khói mộ chiều anh một cõi riêng

Về đi anh hỡi nếu anh còn nghe
Tiếng khóc bi thương vang vọng đêm về
Ở một nơi xa chắc anh đã hiểu
Anh chỉ còn về trong mộng giữa khuya

Tiếng đàn còn đây nhưng anh đâu rồi
Tiếng hát ai nồng nhịp điệu chơi vơi
Xin hát anh nghe một lần sau cuối
Tưởng nhớ thương anh bao nỗi ngậm ngùi

 

Thảo luận cho bài: "Tiếc Thương Anh"