Tiếc Thương

Tác giả:

Trình bày:
Khánh Ly

Ngày đi, anh đến giã từ.
Anh ơi có biết bao thu trở về ?
Chiến trường vạn dặm sơn khê,
Riêng em xin nguyện vẹn thề với anh.
Ngoài hiên gió lướt qua mành,
Cho bao lá biếc lìa cành rụng rơi.
Nắng chiều vàng úa nơi nơi,
Lòng em chạnh nhớ đến người miền xa.
Lấy khăn xưa thấm lệ nhoà
Ngày xưa anh tặng làm quà cho em,
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm,
Bấy nhiêu thương nhớ em quên sao đành.
Bỗng chiều nay được tin anh
Đã đền nợ nước chuyến hành quân xa.
Thế là thôi hết chuyện đôi ta.
Mộng xưa ước cũ nay đà nát tan.
Vấn lên đầu mảnh khăn tang
Như em đã hứa cùng người ngày xưa.
Xót thương biết mấy cho vừa,
Cạn khô nước mắt nhưng chưa cạn lời.
Chiều nay lê gót âm thầm
Đi trong phố vắng tâm tư bùi ngùi.
Ngại ngùng từng bước đơn côi,
Lòng luôn tưởng nhớ đến người ngày xưa. 

 

Thảo luận cho bài: "Tiếc Thương"