Tiễn bạn Dương Đình họ Ngô

Tác giả:

Tam nguyệt xuân đào Nhị thuỷ mi,
Xuất môn vị giải hữu sinh ly.
Tự phùng quy khách liên tiêu thoại
Thốc khởi tha hương vạn lý ty.
Bệnh chính đa thìn chung cưỡng tửu,
Tình nan tận xứ, khả vô thi.
Nghĩ tương huy thủ Lân giang đán,
Bất giác Hôi sơn dục mộ thì!

Dịch nghĩa

Sóng xuân trong tiết tháng ba nhấp nhô trên dòng sông Nhị
Mới trong cửa bước ra, ta thực không ngờ sắp có cái sầu ly biệt thế này
Từ khi gặp bạn soạn sửa ra về cùng nhau chuyện vãn thâu đêm
Bỗng chốc lòng ta sinh ra nhớ quê nhà ngoài muôn dặm.
Bấy giờ chính là lúc nhiều bịnh, cần phải cố uống rượu cho thật nhiều
Còn như cái chỗ mê tình đã khó tả ra sao cho xiết thì dầu không có thơ cũng chẳng làm sao.
Cứ mãng nghĩ đến lúc cùng nhau hoa tay trên sông Lân kia trong một buổi mai tươi sáng nọ
Mà chẳng biết rằng ở non Hôi (Khôi) này trời đã muốn tối rồi.

 

Ngô Thế Vinh (1802-1856) hiệu Trúc Đường, Khúc Giang và Dương Đình quê xã Bái Dương, huyện Nam Chân, nay là huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông đỗ tiến sĩ năm Kỷ Sửu 1829 (năm Minh Mạng thứ 10), làm quan đến chức lang. Khi làm giám khảo trường thi hương ở Hà Nội, do duyệt quyển không kỹ, nên bị cách chức, ông về quê dạy học và phụng dưỡng mẹ già. Học trò nhiều người thành đạt. Vua Tự Đức thường sai trung sứ đến nhà lấy thơ văn trước tác của ông để dâng vua xem. Sau vua lại gia ơn phục hồi tiến sĩ. Ông soạn tới 72 cuốn. Đồng biên soạn cuốn chuẩn định “Hương Hội thi pháp”. Ông đề tựa cuốn “Ức Trai di tập” do Dương Bá Cung soạn. Tác phẩm chủ yếu là sách giáo khoa, có tập “Dương Đình thi văn tập” và “Trúc Đường phú tập”. Ngoài ra, Ngô Thế Vinh còn biên soạn sách triết học như “Trúc Đường Chu dịch tuỳ bút”, sách sử học như “Tống sử học”.

Thảo luận cho bài: "Tiễn bạn Dương Đình họ Ngô"