Tiễn Đưa

Tác giả:

Thơ: Cao Thoại Châu


Chiều nay mấy giờ người ra phi cảng
Mấy giờ người khuất trong màn xanh
Đời buồn tênh sao không đi bằng xe ngựa
Gõ trong hồn tôi tiếng lóc cóc trên đường

**
Chiều nay mấy giờ người vào chân mây
Tôi đứng nơi này sao cho người ngó thấy
Tình còn đọng trong một bàn tay vẫy
Tội tình gì, ta không vẫy tay chào?

Tôi là núi sao người đành bỏ núi ?
Tôi là thuyền sao người không qua sông
Tôi là nhịp cầu sao người không bước tới?
Nhạc khúc tình yêu rung suốt một đời tôi

Người đi rồi tôi một mình ngồi lại
Một mình tôi trong gác vắng mênh mông
Xin hãy tắt giùm tôi ánh điện
Tiễn đưa một lần, buồn ơi đến bao giờ !

 

Thảo luận cho bài: "Tiễn Đưa"