Tiễn đưa

Tác giả:

Tiễn em sang sân bay
Đưa em về nhà chồng
Đưa em xuống nghĩa trang
Đưa em vào hư không

Giờ này em bay rồi
Kiếp này bao giờ xong ?

Thảo luận cho bài: "Tiễn đưa"