Tiễn Em

Tác giả:

Tàu bay cất cánh mờ xa khuất

Dõi mắt trông theo dạ ngẩn ngơ
Ai đi, mưa xuân buồn lây lất
Đếm bbước phi trường tập làm thơ?

Nhớ nhung ai ngồi đây tóc bím
Ngoảnh lại chung quanh ghế trống buồn
Ai đã xa vời chân trời tím
Ai ở lại đây giết mùa xuân.

Thảo luận cho bài: "Tiễn Em"