Tiễn Em Qua Song Sắt

Tác giả:

Em về, nỗi nhớ chia hai, 

Chiều nay buồn nửa, chiều mai nửa buồn!

Thảo luận cho bài: "Tiễn Em Qua Song Sắt"