Tiên, Ma Và Ta …

Tác giả:

Viết tặng trưởng môn Nguyễn Hải của phái Sám Hối Du Dương

 

một mình

ta đứng, nơi đây,
màn đêm dày đặc phủ vây ngõ đường

là đà lướt nhẹ trong sương
bóng ai
ẩn …
hiện …
tựa dường như tiên

chán ta!

ngớ ngẩn,
khùng,
điên
tiên nào hiện giữa muộn phiền canh thâu

Á..á!
là ma … !
lạ,
ma đâu?
nhìn quanh

chỉ thấy ưu sầu bóng ta

ma là ai ?
ai là ta?
hợp duyên tứ-đại
thở ra
thở vào…

Thảo luận cho bài: "Tiên, Ma Và Ta …"