Tiễn quan

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Tiễn quan


Một ông quan ăn tiền rát quả. Có giấy dổi quan đi nơi khác. Đợi mãi chẳng thấy ma nào đến tống tiễn cả, bà quan gọi nha lại vào, trách:

– Dân tình ở đây sao mà bạc thế! Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng đứa nào lên tiễn chân cả!

Nha lại thưa:

– Bẩm bà lớn, cả hàng huyện đã sắp sẵn lễ tiễn quan đầy đủ rồi đấy ạ!

Bà huyện mừng rỡ, hỏi:

– Họ lễ gì thế các thầy?

Nha lại ân cần thưa:

– Bẩm, toàn gạo và muối…

 

Thảo luận cho bài: "Tiễn quan"