Tiến Thoái Lưỡng Nan

Tác giả:


Trình bày:
Trịnh Công Sơn

 

Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Tình đôi ngập ngừng
tiến thoái lưỡng nan

Mây bay khắp xứ
Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ
Chiều hôm cửa nhà

Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
tiến thoái lưỡng nan

Mây bay … khắp xứ
Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ
Chiều hôm … cửa nhà

Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
không biết về đâu !

Về đâu cuối ngõ ?
Về đâu cuối trời ?
Xa xăm tôi ngồi
tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi
tôi tìm lại tôi …

Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Ngày nay lận đận
Là … giọt hư không !

 

Thảo luận cho bài: "Tiến Thoái Lưỡng Nan"