Tiếng Bước Trên Đường Khuya

Tác giả:

(Hà Nội – 1946)
Tiếng chân ngân dài từ từ đi ngoài đêm thâu
Tiếng chân dưới lầu, ôi tàn mộng Bích Câu!
Ôi tiếng chân ai mang dài năm tháng?
Ôi tiếng chân ai đã tàn tuổi thơ

Có phải đó là bước chân miệt mài của người ăn chơi
Vừa lăn ra khỏi chốn yên hoa
Mang mùi hương úa?
Hay đó là người nào đi
Khóc cuộc từ ly
Đêm tối chân tần ngần
Thương bóng ai tàn Xuân?

Nhưng tiếng chân sao vẫn còn rên xiết?
Nhưng tiếng chân sao vẫn còn tha thiết?
Vẫn còn kể lể
Vẫn còn nặng nề
Vẫn còn đê mê…
Vẫn còn ê chề !

Ôi bước chân nào rầu rầu
Chen tiếng mưa Ngâu?
Ôi bước chân sầu
Vọng lời ai oán dân nghèo?
Ôi tiếng cơ cầu
Lên với trời cao!
Ôi tiếng kêu gào không mầu!

Có phải đó là bước chân ngậm ngùi của người lầm than
Âm thầm trong bóng đêm
Vang lời ưu phiền?

Tiếng chân cứ dần từ từ đi vào đêm mưa
Tiếng chân thẫn thờ đi vào hồn tôi!

Thảo luận cho bài: "Tiếng Bước Trên Đường Khuya"