Tiếng Buồn

Tác giả:

“Quốc phá sơn hà tại”(*)
nước sẽ đi về đâu
núi sông sừng sững đó
nước chia mấy dặm sầu

Non sông nhòa huyết lệ
người bạt nẻo trời hoang
lối xưa hờn vó ngựa
trang sử lật ngỡ ngàng!

Quảng Ninh 1978
(*) Xuân Vọng – thơ Đỗ Phủ

Thảo luận cho bài: "Tiếng Buồn"