Tiếng Buồn Đêm Mưa

Tác giả:

Mưa rơi trong đêm, mưa nhẹ bên thềm

Đêm buồn xa vắng, đuờng ngõ không đèn
Khi ta xa nhau, mưa suốt canh thâu
Bước chân về mau,
đàn buông nhẹ tiếng tơ sầu

Đuờng về đêm đêm mưa ngập lối
Nghe lời gió qua song thưa
Hạt mưa tí tách trên đuờng vắng
Dường bao tiếng tơ âm thầm
Đêm mưa theo tiếng thời gian
Nghe như mưa gió thở than
Ngòai hiên giọt mưa
Gợi bao niềm nhớ
Ngày tháng phai tàn!

Mưa rơi trên sân, tiếng buồn âm thầm
Khi màn đêm xuống, lạnh giá trong hồn!
Mưa reo bên song, hiu hắt trong lòng
Những ai ngồi mong
Vòng tay sưởi ấm đôi lòng!

Nghe Tâm Hảo hát và Thanh Trang hòa âm:

http://cothommagazine.com/nghe_nhac/CDChieuBienVang-TH/03-TiengBuonDemMua.mp3

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Buồn Đêm Mưa"