Tiếng chim rừng

Tác giả:

Xa bao năm tiếng chim rừng
Trưa núi nghe càng thăm thẳm
Đường đỏ vắt qua bờ sậy
Ngàn tiếng xôn xao
Dưới trăng bìm bịp cầm canh
Chao ôi! bờ suối tối đen
Tiếng con gầm ghì kêu than dưới lá
1972

Nguồn: Kiều Văn, Thi ca Việt Nam chọn lọc – Thơ Quang Dũng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

Thảo luận cho bài: "Tiếng chim rừng"