Tiếng Còi Đánh Thức

Tác giả:

Sáng sớm tinh sương tiếng còi trực vang lên.
Anh em trại sinh ai nấy giấc đã nhiều.
Anh em ơi nào tung chăn gấp.
Anh em ơi nào tung chăn gấp.
Vốn có chi vùng lên nhảy ra lều mau.
Xé lớp sương mai tiếng còi trực vang vang.
Chim tưng bừng ca trong ánh sáng huy hoàng.
Anh em ơi nào mau thức giấc.
Anh em ơi nào mau thức giấc.
Chớ mơ màng nhụt chí nam nhi đồng thanh hát vang .

Thảo luận cho bài: "Tiếng Còi Đánh Thức"