Tiếng cuốc kêu ở Điện Biên

Tác giả:

Mỗi đêm một tiểu đội
để xương thịt mình trong ruột đất
Cho sáng ra chiến hào
từng thước nhích dần lên
Làm nên chiến thắng
có tiếng hát vang trời các dàn đại bác
Lại có im lìm của tiếng cuốc chim.
Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 205

Thảo luận cho bài: "Tiếng cuốc kêu ở Điện Biên"