Tiếng Cười Con Gái

Tác giả:

(Tặng Bùi Chí Vinh)

Tiếng cười con gái giòn tan
Bù khi đã lắm đa mang hết cười!

Tiếng cười con gái vui tươi
Bù khi héo hắt chuyện đời buồn teo

Tiếng cười con gái trong veo
Bù khi vẩn đục đốt vèo ngây thơ

Tiếng cười con gái hiền khô
Bù khi chuyện dữ chực chờ tương lai

Tiếng cười con gái – cười hoài
Bù khi khổ lụy… mếu dài trăm năm!

Thảo luận cho bài: "Tiếng Cười Con Gái"