Tiếng đàn tranh

Tác giả:

Ai dạo
Tiếng đàn tranh chậm rãi
Tiếng đàn tranh rành rọt nhớ nhung

Cho đồng nội nở hoa thơ dại
Khói vườn sâu thảng thốt
Con chim kêu lạc bóng quê hương…

Thảo luận cho bài: "Tiếng đàn tranh"