Tiếng Đàn Xưa

Tác giả:

Như theo với tiếng xưa, đàn về gợi lên nỗi nhớ
Tình yêu ai ngỡ mất, chợt còn vương với cơn mơ
Người đi chưa quên lãng, để buồn sâu kín tâm tư
Cho phấn hương ngày nào, theo tháng năm nhạt mờ
Chợt về cùng tiếng đàn xưa

Như theo với giấc mơ, nhạc về từ tơ phím cũ
Bậc cung thân ái trước, bổng trầm theo những âm ba
Tình yêu như sương khói, một lần vương vấn tim ta
Đem tiếng tơ đàn nào, như suối mơ dạt dào
Lại về từ những ngày xa

Dáng xưa như còn chưa quên những lúc bên nhau ngày nào
Tiếng tơ sóng đàn như đem nỗi nhớ bao năm trở về
Điệu đàn xưa êm ái, nhạc nào nay tha thiết
Như tiếng hát người yêu

Như theo với nước mây, đàn về từ nơi bến cũ
Điệu êm xưa nhắc đến, ngày nào ai đã yêu mơ
Lời ca năm tháng trước, giờ này gieo mối vương tơ
Đem nhớ nhung trở về, đưa tiếng thơ lời thề
Một lần tan với mộng mơ

Thảo luận cho bài: "Tiếng Đàn Xưa"