Tiếng gà trên đảo

Tác giả:

Ai mang quê ra đảo
Ló một tiếng gà trưa
Bao nhiêu là súng pháo
Ngây thơ như cày bừa

Nước dồn trong bi-đông
Nằm mơ về mạch đá
Cát sang màu rơm rạ
Đảo lui về thiếu niên

Biển luôn ở cạnh mình
Bao điều còn cửa khép
Gió từ nơi xa khuất
Lại rung nhành sim tươi

Bàng thiếu trẻ con chơi
Cuối năm không nỡ rụng
Biển thu bớt sóng về
Để mênh mông hơn biển
Cuối năm 1983

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Tiếng gà trên đảo"